Уникален код от БНБ

До 20 – ти май  всеки производител,вносител ,търговец на едро и дребно на цигари итютневи изделия трябва да получи уникален код за дружеството, магазина или търговския обект. Това става по електронен път в БНБ.

Ние извършваме услугата , цена 50 лв.