План за обучение на служинтелите – основание за приемане – чл.101,ал.11 от Закона за мерките срекщу изпирането на пари

Срокът за предаване е 15,02.2019г от нотариуси, адвокати,брокерски къщи, счетоводни къщи.

Адрес: Държавна агенция Национална сигурност гр. София 1407 бул. Черни връх No 45

ИЗТЕГЛЕТЕ ПЛАНА ТУК