Работно време -----Понеделник до Петък----- 09.00 до 18.00
Свържете се с нас +359 890 122 218; +359 890 110 229;
Е-mail kramar_m@abv.bg; info@kramar-m.bg;

Адвокатски услуги

 

  • Данъчни консултации по ЗДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци
  • Процесуално представителство и защита в данъчни контролни производства (проверки и ревизии)
  • Обжалване на данъчни актове (РА и АПВ) по административен и съдебен ред.
  • Консултации по данъчни ефекти при международни операции и избягване на двойното данъчно облагане